TB về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 và tăng cường quán triệt người học chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Cơ sở II chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

62
ĐTQT.274.28.05.2024 Thông báo hưởng ứng Tuần lễ QG Nước sạch và VSMT 2024 và quán triệt chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT
Tìm hiểu các chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh Cơ sở II:

***Tìm hiểu các chương trình Đào tạo quốc tế tại: https://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/ielts-5-5-tuyen-thang-vao-nam-2-dai-hoc-2/ 

BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 2727 88

Điện thoại: 098 345 2910 – 09464 777 45 – 094 777 1981 – 0934 188 428

Địa chỉ: Phòng A007, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh

Website: https://cs2.ftu.edu.vn/category/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/  

Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/DTQT.FTU2