ThS. Daniel Vanhoutte và giảng viên bộ môn cơ sở cơ bản sinh hoạt chuyên môn về học tập phản chiếu và phương pháp bloom trong học tập

1135

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của giảng viên, đáp ứng được những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa giảng viên chuyên môn và các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, ngày 04/06/2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Bloom’s Revised Taxonomy and Reflective Learning” do Thạc sĩ Daniel Vanhoutte –  Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân báo cáo.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, Thạc sĩ Daniel Vanhoutte đã khái lược những vấn đề trọng yếu của việc học tập phản chiếu và phân tích thang cấp độ Bloom. Trong đó, báo cáo viên nhấn mạnh thang cấp độ tư duy có thể được xem là công cụ nền tảng để từ đó thiết kế nội dung môn học, thúc đẩy sinh viên áp dụng kiến thức cho các vấn đề thực tiễn, xây dựng và hệ thống hoá các câu hỏi, bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá quá trình học tập. Cũng giống như bất cứ mô hình lý thuyết nào, phân loại tư duy của Bloom cũng có những mặt mạnh và mặt yếu. Điểm mạnh nhất của Bloom là đề cập đến một chủ đề rất quan trọng về tư duy và đề ra một cấu trúc các bậc thang tư duy rất tiện lợi cho việc vận dụng. Điểm yếu là có rất nhiều hoạt động quan trọng như những vấn đề và dự án thực không thể được sắp xếp trong thang phân loại tư duy và những nỗ lực thực hiện điều đó sẽ làm giảm thế mạnh của các cơ hội học tập.

Với những chia sẻ nhiệt thành, lôi cuốn cùng những số liệu minh họa, tình huống thực tế, báo cáo viên đã thu hút được sự tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, trao đổi nhiệt tình từ phía các giảng viên tham dự. Bên cạnh đó, giảng viên có thêm cơ sở để xác định được cách đặt câu hỏi trong kiểm tra, đánh giá phù hợp với từng nội dung môn học sao cho phát triển được tốt nhất phẩm chất, năng lực người học.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 04/6/2019

1694-ths-daniel-vanhoutte-va-giang-vien-bmcscb-shcm-ve-hoc-tap-phan-chieu-va-phuong-phap-bloom-trong-hoc-tap
Giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên