Viên chức Cơ sở II tham gia công bố chương trình nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương

1619

On January 27, 2021, Foreign Trade University solemnly held the Launch Ceremony of the University’s Research Programs. Through online connection, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh – Director of Ho Chi Minh City Campus, Dr. Tran Quoc Trung – Vice Director of Ho Chi Minh City Campus, leaders of Departments, research teams and lecturers of Ho Chi Minh City Campus also attended the ceremony. In the period 2021-2023, there are 25 research programs carried out. Six of these 25 research programs will be implemented by research teams of Ho Chi Minh City Campus. The ceremony went well and marked a turning point for the promotion of scientific research activities at the university.

Ngày 27/01/2021, Trường Đại học Ngoại thương đã long trọng tổ chức Lễ công bố các Chương trình nghiên cứu (CTNC) tại trụ sở chính Hà Nội. Thông qua kết nối Zoom trực tuyến, PGS.TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, lãnh đạo các Bộ môn, các nhóm nghiên cứu và Giảng viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã tham dự buổi Lễ công bố.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả và hạn chế trong việc triển khai các Nhóm nghiên cứu trước đây, Nhà trường đã xây dựng, ban hành Quy định và triển khai các Chương trình nghiên cứu bắt đầu thực hiện từ năm 2021 với 25 Chương trình nghiên cứu (CTNC). Trong đó có 08 CTNC thuộc Nhóm 1 và 17 CTNC thuộc Nhóm 2 sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. Theo đó, các CTNC của Nhà trường tập trung vào 04 định hướng nghiên cứu: Kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội; Đổi mới thể chế kinh tế, xã hội hướng tới phát triển bền vững; Đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp; Tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp.

Các CTNC của Nhà trường được chia thành 2 nhóm, bao gồm Nhóm 1: 8 CTNC được đầu tư trọng điểm, hướng tới các công bố quốc tế có uy tín cao, mang tính chất dẫn dắt, hình thành các hướng nghiên cứu mũi nhọn của Nhà trường. Sản phẩm chính là các công bố quốc tế có uy tín cao, thuộc danh mục ISI, xếp trong nhóm Q1 và có Impact Factor trên 1.0 và Nhóm 2: 17 CTNC hướng tới huy động và đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ thông qua các nghiên cứu có chất lượng quốc tế. Sản phẩm chính là các công bố quốc tế có uy tín, thuộc danh mục ISI hoặc Scopus từ nhóm Q3 trở lên.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định cho các Trưởng chương trình nghiên cứu tại Cơ sở II
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh rendered the Decisions to the research program leaders

Tại đầu cầu trực tuyến của Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Ban Giám đốc Cơ sở II – PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã chúc mừng và trao quyết định cho 06 chương trình nghiên cứu, cụ thể như sau:

TT Tên Chương trình nghiên cứu Họ và tên Nhiệm vụ Đơn vị
1 Nghiên cứu thực chứng về môi trường kinh doanh, quản trị công ty và quyết định tài chính của doanh nghiệp/ / Empirical research in business environment, corporate governance and corporate financial decisions PGS, TS Trần Quốc Trung Trưởng Đại học Ngoại thương
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Trần Sỹ Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Thị Mai Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Trương Thị Thùy Trang Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Tuấn Dương Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Hà Hiền Minh Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Đoàn Hồng Phát Thành viên Đại học Ngoại thương
2 Hoạt động môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp: một số nghiên cứu thực nghiệm về các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước//Environmental, social and governance activities: empirical studies on enterprises TS Nguyễn Thu Hằng Trưởng Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Mạnh Hiệp Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Vũ Thị Đan Trà Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên Đại học Ngoại thương
NCS Đặng Lê Phương Xuân Thành viên Đại học Ngoại thương
NCS Chu Mai Linh Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên Đại học Ngoại thương
3 Định giá tài sản và dự báo rủi ro: Ứng dụng cho quản trị danh mục đầu tư, quản trị rủi ro và quản trị tài chính/ Asset pricing and volatility forecasting: Applications in portfolio, risk and financial management TS Nguyễn Thị Hoàng Anh Trưởng Đại học Ngoại thương
TS Lê Trung Thành Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Lê Tuấn Bách Thành viên Đại học Ngoại thương
NCS Đặng Lê Phương Xuân Thành viên Đại học Ngoại thương
NCS Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Đỗ Duy Kiên Thành viên phụ Đại học Ngoại thương
NCS Nguyễn Thị Thanh Phương Thành viên phụ Đại học Ngoại thương
4 Đổi mới chính sách thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng TS Nguyễn Quỳnh Hương Trưởng Đại học Ngoại thương
NCS Nguyễn Ngọc Diệu Lê Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Ngô Ngọc Quang Thành viên Đại học Ngoại thương
PGS, TS Đào Ngọc Tiến Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Nguyễn Thu Hằng Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Lương Tuấn Anh Thành viên Đại học DeMontford, Anh
5 Ảnh hưởng của tâm lý của nhà đầu tư  đến tỷ suất sinh lời và rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam TS Lê Tuấn Bách Trưởng Đại học Ngoại thương
TS Nguyễn Thu Hằng Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Trương Thị Thùy Trang Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS, NCS Chu Mai Linh Thành viên Đại học Ngoại thương
6 Tác động của cách mạng CN 4.0 đến thương hiệu của các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng TS Phạm Hùng Cường Trưởng Đại học Ngoại thương
TS Nguyễn Quỳnh Hương Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS Nguyễn Ngọc Trân Thành viên Đại học Ngoại thương
TS Ngô Ngọc Quang Thành viên Đại học Ngoại thương
ThS. Nguyễn Thị Phương Dung Thành viên Đại học Ngoại thương

Thông qua kết nối trực tuyến, buổi lễ công bố chương trình nghiên cứu đã diễn ra tốt đẹp ở cả Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ công bố đánh dấu bước ngoặt lớn cho việc thực hiện các chương trình nghiên cứu nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức trong bối cảnh mới tại Trường Đại học Ngoại thương.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh chụp hình cùng các Trưởng nhóm nghiên cứu và giảng viên
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh took a photo with the research program leaders and lecturers