Giấy xác nhận là học sinh đã trúng tuyển và theo học lớp chuyên, hệ chuyên của trường THPT chuyên/ THPT trọng điểm quốc gia (Mẫu dành cho trường THPT trực thuộc ĐH)