Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Thương mại chuyên ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng liên kết đào tạo với Đại học Curtin (Úc) Khóa 02 – K63Curtin – Năm học 2024 – 2025

271

CSII.1483.22.05 Thông báo tuyển sinh chương trình chính khóa cử nhân Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng liên kết với ĐH Curtin Khóa 02 K63Curtin năm học 2024-2025-đã x
Tìm hiểu các chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh Cơ sở II:

***Tìm hiểu các chương trình Đào tạo quốc tế tại: https://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/ielts-5-5-tuyen-thang-vao-nam-2-dai-hoc-2/ 

BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 2727 88

Điện thoại: 098 345 2910 – 09464 777 45 – 094 777 1981 – 0934 188 428

Địa chỉ: Phòng A007, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh

Website: https://cs2.ftu.edu.vn/category/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/  

Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/DTQT.FTU2