Thông báo tuyển sinh Chương trình Ngôn ngữ Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên sâu Phân tích Kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) Khóa 02 – K63BF – Năm học 2024 – 2025

237

CSII.1481.22.05.2024 Thông báo tuyển sinh chương trình ngôn ngữ Cử nhân QTKD chuyên sâu phân tích kinh doanh Khóa 2 K63BF, năm học 2024-2025-đã xoay
Tìm hiểu các chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh Cơ sở II:

***Tìm hiểu các chương trình Đào tạo quốc tế tại: https://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/ielts-5-5-tuyen-thang-vao-nam-2-dai-hoc-2/ 

BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 2727 88

Điện thoại: 098 345 2910 – 09464 777 45 – 094 777 1981 – 0934 188 428

Địa chỉ: Phòng A007, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh

Website: https://cs2.ftu.edu.vn/category/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/  

Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/DTQT.FTU2