Sinh viên – Họ nghĩ gì về chương trình CLC

Sinh viên - Họ nghĩ gì về chương trình CLC

Sinh viên tiêu biểu

Sinh viên - Họ nghĩ gì ?

Những câu hỏi thường gặp về chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng...

  Câu 1: Điều kiện để trở thành sinh viên của Chương trình Cử nhân Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh? Trả lời: Nhà...

Tổng hợp hoạt động ngoại khóa chương trình chất lượng cao

Dựa trên nền tảng triết lý giáo dục đại học hiện đại - đào tạo con người có tư duy độc lập, sáng tạo và gắn liền với hoạt động thực tiễn, Chương trình cử nhân Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh được thiết kế đặc thù theo hướng tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với các chính khách, học giả danh tiếng của các trường đại học trên thế giới; tham quan môi trường làm việc thực tế và giao lưu với đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại các cơ quan, doanh nghiệp.