Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến các chương trình Đào tạo Quốc...

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM hướng dẫn về việc đăng ký xét tuyển trực tuyến các chương trình...

Học đi đôi với trải nghiệm – Sinh viên chương trình Đào tạo quốc...

Tháng 03/2021, Trường ĐH Ngoại thương CSII tại TPHCM đã tổ chức cho sinh viên các chương trình Đào tạo quốc tế đi tham...
video

Ngoại thương Cơ sở II: Chất lượng- Khác biệt-Dẫn đầu Để thích ứng với...

“Công dân toàn cầu” (global citizen, world citizen) là thuật ngữ không mấy xa lạ trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Theo triết...

Xây dựng thương hiệu cá nhân – Bứt phá để thành công – Toạ...

* “Personal Branding" and "Breakthrough to Success" - A seminar in  learner-support activities of internation education programs . In January 2021, Foreign Trade University Ho...

“Phân bổ ngân sách quảng cáo” – Chuyên đề hấp dẫn dành cho sinh...

* "Advertising budget allocation" - Attractive topic for top-up students of international education programs. In January 2021, Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus...