Home TUYỂN SINH Chương trình Đào tạo Quốc tế

Chương trình Đào tạo Quốc tế

Chương trình Thạc sỹ QTKD Sunderland (Anh Quốc)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẠI HỌC SUNDERLAND TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ CHIẾN...

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa – Định hướng học tập...

Ngày 06/10/2020, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Tuần lễ “Định hướng học tập tại môi trường đại học”...

Sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên Đào tạo Quốc tế...

Orientation Days for students of the International Education Programs - Bachelor of International Business and Trade & Bachelor of Business Administration, major in Tourism...

Tuần sinh hoạt công dân Đào tạo Quốc tế năm học 2020 -2021

Ngày 23/09/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 –...

Danh sách thí sinh trúng tuyển các chương trình ĐTQT năm học 2020 –...

Danh sách trúng tuyển Chương trình Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire - K58BF - Năm 2  Danh sách trúng tuyển Chương trình Cử nhân Kinh...

Tuyển sinh chương trình cử nhân quản trị kinh doanh New Brunswick (Canada) năm...

​ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN  QUẢN TRỊ KINH DOANH NEW BRUNSWICK (CANADA) Năm học 2020 - 2021 HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC...

Thông tin chương trình Cử nhân kinh doanh Bedfordshire tại Anh Quốc (Năm 3...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (FTU) & ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE (UK) THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH BEDFORDSHIRE TẠI ANH QUỐC (NĂM 3...

Tuyển sinh chương trình Cử nhân kinh doanh Bedfordshire (Anh Quốc) Khóa 11 –...

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH BEDFORDSHIRE (ANH QUỐC) Khóa 11 – Năm học 2020 - 2021 HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN...

Ban Đào tạo Quốc tế tổ chức họp phụ huynh lớp K57CA, K56BF và...

*International Education Department hosted End of Semester II Ceremony – School year 2019 - 2020.

End of Semester II Ceremony – School year 2019-2020 for classess of International programs was held in May 2020 with the attandance of staff, students and parents of International Education programs. Through the meetings, the connection between the university and families has been strenngthened in the quest of overall education for students and provided full information of students’ performance in semester II and students’ transfer